Prihláška

Prihláška online

Chlapci
Dievčatá
Ubytovanie a strava
Objednávame ubytovanie a stravu v kategórii D-internát :

3 x noc, 3 x plná penzia = 78 € / osoba / pobyt
- turnaj začína večerou 5. 1. 2022 /streda/ a končí obedom 8. 1. 2022 /sobota/

Objednávame ubytovanie a stravu v kategórii C, B, A - penzióny a hotely :

3 x noc, 3 x plná penzia =  informácie a cenové ponuky na vyžiadanie 
- turnaj začína večerou 5. 1. 2022 /streda/ a končí obedom 8. 1. 2022 /sobota/

Doprava
Spôsob dopravy
Termín pre zaslanie prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku 130 €  je 10. december 2021.

Účastnícky poplatok:
130 € / 1 tím
250 € / 2 tímy 
360 € / 3 tímy 
440 € / 4 tímy
500 € / 5 tímov 

UPOZORNENIE: 350 €
- za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

Doplňujúce info: handball@4sport.sk

Bankové spojenie:: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  Hlavná 29, 080 01 Prešov
Názov účtu: PRO  4SPORT Junior o.z., Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK64 1111 0000 0015 8366 8006, SWIFT (BIC): UNCRSKBXXX
Popis transakcie: NÁZOV DRUŽSTVA + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený načas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Prosím spočítajte 5 a 2.