Prihláška

Prihláška online

Chlapci
Dievčatá
Ubytovanie a strava
Objednávame ubytovanie a stravu v kategórii D-internát :

2 x noc, 2 x plná penzia = cena na vyžiadanie
- turnaj začína večerou 26. 1. 2024 /piatok/ a končí obedom 28. 1. 2024 /nedeľa/

Objednávame ubytovanie a stravu v kategórii C, B, A - penzióny a hotely :

2 x noc, 2 x plná penzia =  informácie a cenové ponuky na vyžiadanie 
- turnaj začína večerou 26. 1. 2024 /piatok/ a končí obedom 28. 1. 2024 /nedeľa/

Doprava
Spôsob dopravy
Termín pre zaslanie prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku 150€ je 12. január 2024.

Účastnícky poplatok:
150€ / 1 tím         280€ / 2 tímy        405€ / 3 tímy        500€ / 4 tímy        550€ / 5 tímov


UPOZORNENIE: 350 €
- za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

Doplňujúce info: handball@4sport.sk

Bankové spojenie:: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  Hlavná 29, 080 01 Prešov
Názov účtu: NAŠA KOMUNITA o.z., Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK64 1111 0000 0015 8366 8006, SWIFT (BIC): UNCRSKBXXX
Popis transakcie: NÁZOV DRUŽSTVA + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený včas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Prosím pripočítajte k 3 číslo 4.