Prihláška

Prihláška online

Chlapci
Dievčatá
Ubytovanie a strava
Objednávame ubytovanie a stravu v kategórii D-internát:

3 x noc, 3 x plná penzia = 78 € / osoba / pobyt
- turnaj začína večerou 3. 1. 2020 /piatok/ a končí obedom 6. 1. 2020 /pondelok/

Kategórie C, B, A - hotely a penzióny:
- informácie a cenové ponuky na vyžiadanie
Doprava
Spôsob dopravy
Termín pre zaslanie prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku 130 €  je 8. december 2019.

Účastnícky poplatok:
130 € / 1 tím
240 € / 2 tímy 
330 € / 3 tímy
380 € / 4 tímy
430 € / 5 tímov 

UPOZORNENIE: 350 €
- za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

Doplňujúce info: handball@4sport.sk

Bankové spojenie:: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  Hlavná 29, 080 01 Prešov
Názov účtu: PRO  4SPORT Junior o.z., Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK64 1111 0000 0015 8366 8006, SWIFT (BIC): UNCRSKBXXX
Popis transakcie: NÁZOV DRUŽSTVA + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený načas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Aký je súčet 9 a 6?